Voorwaarden

Huurvoorwaarden
 1. Huren en besturen van een voertuig geschiedt op eigen risico.
 2. Alle gebruikers van de voertuigen, zijn verplicht zich te legitimeren bij het reserveren of ophalen van de vervoersmiddelen, wanneer de verhuurder daar naar vraagt.
 3. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan derden anders dan bij vertrek aanwezig.
 4. De huurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het voertuig in goede staat te hebben afgeleverd. Als het voertuig schade bevat bij aanvang van de huur, dan is de huurder verplicht de schade aan de verhuurder te melden. De huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van alle voertuigen in de oorspronkelijke staat.
 5. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal, alsmede alle overige schade aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan tijdens de verhuurperiode.
 6. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de schade corresponderend aan de dagwaarde van het object, te vermeerderen met de huurderving die als gevolg van de diefstal is ontstaan.
 7. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht. (m.u.v. verhuurvoertuigen v.v. een kenteken).
 8. De verhuurder is, voor de voertuigen die voorzien zijn van een kentekenplaat, verzekerd volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid jegens een derde blijft beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de gesloten WAM-verzekeringsovereenkomst wordt uitbetaald. Indien schade wordt toegebracht aan een derde is de huurder een eigen risico verschuldigd van € 175,- per incident. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, dan is de verhuurder jegens een derde niet aansprakelijk voor de schade. De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of (bewuste) roekeloosheid van de huurder, dan wel ontstaan wegens het in strijd handelen met dit huurreglement. De verhuurder is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid. Door schade veroorzaking door opzet / bewuste roekeloosheid zal volledige schade verhaald worden op de huurder.
 9. De huurder zal als een goed beheerder zorg dragen voor het verhuurde object.
 10. Wanneer een voertuig vooraf is gereserveerd, wordt er bij annuleren geen geld terug betaald.
 11. Bij elke voortijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden, tenzij vooraf anders afgesproken.
 12. Het is verboden op het strand of in de duinen te rijden, uitgezonderd op de verharde paden (m.u.v. de beachbikes, daarmee is rijden op het strand wel toegestaan). Fietsen door het zeewater is met geen enkel voertuig toegestaan.
 13. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
 14. Bij schemer dient altijd verlichting te worden gevoerd. Dit geldt voor alle gehuurde voertuigen.
 15. Parkeren van de golfkar mag alleen op een auto parkeerplaats, nooit op het voetpad of laad en los zone. Wanneer het betaalde parkeerplaatsen zijn moet u altijd betalen.
 16. Tijdens openingstijden van verhuurpunt Nieuwvliet en mits binnen een straal van 25 kilometer vanaf verhuurpunt Nieuwvliet (aan deze zijde van de Westerschelde) zorgen wij bij pech voor vervangend vervoer ter plaatse of halen u op wanneer er geen vervangend vervoer voorhanden is. De daarvoor door verhuurder gemaakte kosten worden bij de huurder in rekening gebracht (m.u.v. mankementen die aan de verhuurder te wijten zijn).
 17. Verplichtingen omtrent rijbewijs, minimum leeftijd, helmplicht en maximum snelheid vindt u in onderstaand schema.
voertuigrijbewijs verplichtminimum leeftijdhelmplicht Nederlandhelmplicht Belgiëmaximumsnelheid per uurbereik per accu
e-bikeneegeenneenee25 km60 à 70 km
e-solexbrommerrijbewijs16 jaarneeja25 km25 à 30 km
e-chopperbrommerrijbewijs16 jaarneeja25 km50 km
e-scooterbrommerrijbewijs16 jaarneeja25 km60 km
e-mountainbikeneegeenneenee25 km80 km
e-golfkarautorijbewijs18 jaarneenee25 km35 km
e-scootmobielnee16 jaarneenee13 km40 km
 
 1. Alle verkeersregels dienen te worden nageleefd. Alle boetes die uit het niet naleven van de verkeersregels voortvloeien, komen voor rekening van de huurder.
 2. Nederlands recht is van toepassing op geschillen ontstaan uit hoofde van het gehuurde.
Download de Huurvoorwaarden als PDF.